ulenka5

53 teksty – auto­rem jest ulen­ka5.

....

Trzy sios­try a każda inną się zdaje
Prządki życia na kruchym snu krawędzi
Ulot­ne i piękne , jak marze­nia nietrwałe
Każdą ni­cią ut­kaną po­zos­taną w pamięci

Jed­na nasze życie pod­piera gdy trzeba
Roz­pacz za­mieni w uśmiech łagodności
Brzemię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 listopada 2013, 18:26

...

Za ok­nem słońce a w ser­cu pustka
Zmrożone smut­kiem w ciszy uśpione
Dni co minęły ra­dością znaczone
Scho­wać bym chciała i zam­knąć w dłonie

Niech wiatr od morza smu­tek rozwieje
Niech da nadziei ku ser­cu wolną drogę
By [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 sierpnia 2013, 21:50

* * *

Bądź mym oddechem
No­cy czułym wyzwaniem
Niech dzień się nie kończy
A noc wie­cznością się stanie

Ser­ce jak ob­raz far­ba­mi pomaluj
Bar­wa­mi miłości op­leć mą duszę
Ro­zep­nij gwiaz­dy nad moją głową
Nie żałuj czułości ani pięknych wzruszeń

Przy­tul me serce [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 sierpnia 2013, 20:44

Modlitwa

Ja­ki plan miałeś by na świat mnie sprowadzić?
Ja­kie dałeś mi do nosze­nia w ser­cu brze­mię ?
Gdzie szu­kać od­po­wie­dzi na mo­je pytania
Jeśli nie u źródła.....czy­li tyl­ko Ciebie

Szczęśli­wi są ci co py­tań nie zadają
Godzą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 sierpnia 2013, 11:40

...

Każde­go dnia i o każdej godzinie
Stąpam po życia cien­kiej linie
I gdzie nie spoj­rzę jest sza­ra mgła
I łza...jak perła po po­liczku płynie

Mar­twe dusze w rze­ce zapomnienia
Ko­lej­ne od­chodzą i giną w jej toni
Ich twarze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 sierpnia 2013, 10:56

Wspomnienia...

Bez­sze­les­tnie przychodzą wspomnienia
Prze­mykają przez serc ot­warte drzwi
Huczą w myślach jak wzburzo­na rzeka
Za­bierając spokój i uśmiech let­nich dni

Budzą liście śpiące w drzew koronach
Z wiat­rem ig­rając pod skle­pieniem z gwiazd
Niosą smu­tek i ra­dość dni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 lipca 2013, 08:51

...

Tańczące w słońcu piękne motyle
Są jak marze­nia niespełnione
Jak ty­siąc dusz wzbi­jając się w niebo
Mus­kają lek­ko ciepłem me skronie

Tam gdzie me szczęście cze­ka w samotności
W kryszta­le praw­dy zam­knięte me serce
Scho­wane głębo­ko mo­je pragnienia
Skazane [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 25 lipca 2013, 18:17

Poezja

Poez­ja to słowo z duszy wyrwane
Ko­lora­mi tęczy na kar­tce zawisło
Me­lan­cho­lią i ry­mem myśli zapisane
To życie mo­je ...to co mam...wszystko

To róży płatek i ro­sa na jej listkach
Jak pe­rełki roz­siane po­ran­kiem dla słońca
To droga [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 lipca 2013, 17:28

........

I przyszła do mnie nie proszona
Ok­ryła ser­ce woalem z gwiazd
Gdy noc się budzi ona też żyje
Rozświet­la duszę i cały mój świat

Og­ro­dem wspom­nień i ra­dości chwilką
I po­wier­ni­kiem skry­tych marzeń jest
Ub­ra­na w kwiaty i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 maja 2013, 10:07

.......

Szu­kamy w życiu te­go co ma­my tak blisko
Co tyl­ko na wy­ciągnięcie ręki jest
A cza­sem wys­tar­czy ot­worzyć oczy
Cza­sem wys­tar­czy je­den mały i ciepły gest

Chce­my od życia chwil pięknych i czułych
Dla ser­ca swe­go szukamy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 maja 2013, 22:36
ulenka5

Nie mnie oceniać jaka jestem...ocenią to Ci którzy będą tu zaglądać...moje myśli i moje wiersze...to moje życie..moje smutki i radości...dni...noce...miesiące i lata... ktokolwiek podaje się za autora moich wierszy narusza prawa autorskie...każdy wiersz podpisany ulenka5...jest mój

Zeszyty
  • Myśli... – Myśli które po­magają zro­zumieć ja­ki jest ten świat.....

  • Te ważne i sercu bliskie – Wier­sze które do­tarły do me­go ser­ca i po­zos­taną w nim na zaw­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ulenka5

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność